آذرآیین درباره نگارش این کتاب می گوید: برای نوشتن این رمان به مستنداتی زنده و میدانی نیاز داشتم که باید با سفر به مسجد سلیمان تحقیقاتم را دریاره مسایلی از گذشته و تاریخچه این شهر و نیز تاسیس شرکت نفت در آن و چگونگی ورود مظاهری از دنیای غرب و برخی ویژگی‌های دیگر این شهر به لحاظ اجتماعی و سیاسی تکمیل می کردم.

او می‌گوید: این رمان با توجه به اسنادی درباره گذشته این شهر نوشته شده است. در ابتدای سال ۹۰ سفر‌های مکرری به مسجدسلیمان داشتم و مهم‌ترین دغدغه من در مستنداتی که در قالب داستان درباره آن‌ها نوشته ام، مسایلی از قبیل تضاد سنت و مدرنتیه بوده است.

عقرب‌ها را زنده بگیر

10,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved