آذرآیین درباره نگارش این کتاب می گوید: برای نوشتن این رمان به مستنداتی زنده و میدانی نیاز داشتم که باید با سفر به مسجد سلیمان تحقیقاتم را دریاره مسایلی از گذشته و تاریخچه این شهر و نیز تاسیس شرکت نفت در آن و چگونگی ورود مظاهری از دنیای غرب و برخی ویژگی‌های دیگر این شهر به لحاظ اجتماعی و سیاسی تکمیل می کردم.

او می‌گوید: این رمان با توجه به اسنادی درباره گذشته این شهر نوشته شده است. در ابتدای سال ۹۰ سفر‌های مکرری به مسجدسلیمان داشتم و مهم‌ترین دغدغه من در مستنداتی که در قالب داستان درباره آن‌ها نوشته ام، مسایلی از قبیل تضاد سنت و مدرنتیه بوده است.

عقرب‌ها را زنده بگیر

€10.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved