این مجموعه حاوی سی و پنج مقاله با موضوع فلسفه، جامعه شناسی و توسعه سیاسی است كه عناوین برخی از آنها بدین قرار است: "مسائل اساسی در فلسفه سیاسی"، "لیبرالیسم نو: گرایش‌های اخیر در تفكر سیاسی و اقتصادی در غرب"، "مكتب فرانكفورت: نگرش انتقادی، نقد آیین اثباتی و نقد جامعه نو"، "جامعه شناسی مذهبی ماكس وبر و جایگاه اسلام در آن"، "تحول در روابط دولت و جامعه مدنی در خاورمیانه"، "سرگذشت نظریه و وابستگی و توسعه نیافتگی: بلوغ فكری آندره گوندر فرانك"، "از دیالكتیك تمدن‌ها تا دیالوگ متن‌ها"، "ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه‌های حاكم در دوره پهلوی"، "جامعه مدنی، قدرت و ایدئولوژی: موانع تحقق جامعه مدنی در ایران"، "كاریزما، سنت و قانون: منابع مشروعیت سیاسی در ایران" و "ایدئولوژی سیاسی و هویت اجتماعی در ایران".

عقل در سیاست: سی‌وپنج گفتار در فلسفه، جامعه‌شناسی و توسعه سیاسی

€39.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved