نمایشنامه حاضر بیانگر زندگی نویسنده‌ای است که قصد دارد کتابش را که درباره فلسفه عشق است به پایان ببرد.

نمایشنامه «عیش و نیستی» با ترجمه بسیار شیوای دکتر ابوالحسن نجفی، تنها اثری است از تیری مونیه که تاکنون به فارسی ترجمه شده. این نمایشنامه اثری گروتسک محسوب می‌شود: زیرا فاجعه تراژیک نابودی خودخواسته بشر، در عمق محتوا، با طنزی مفرّح و خنده آور در ساختار و قالب آن، در هم آمیخته؛ آنهم با زبانی مطایبه آمیز، و شخصیت‌هایی جذاب که در نتیجه اعمال تک‌بُعدی آن‌ها، تمامیِ ابعادِ مختلف مدرنیسمِ قرن بیستمی مطرح و به سخره گرفته می‌شود: از اندیشه‌های روانکاوانه فروید تا نقدهای ژان پل سار‌تر و نیهیلیسم نیچه.

عیش و نیستی

10,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved