از این مرتع آهوانه بگریز

كه آغل خوكان است آنچه فردوسش می‌نمایند

دل به چه خوش داشته‌ای؟

كه مركب رهوارت در زیر است و كلاه آفتاب‌گیرت بر سر؟

مگر ندانستی

كه بی‌مركب و كلاهت به آن تیره‌ی جاودان خواهند سپرد؟

اگر طاغی نیستی، ساقی نیز نباش

اگر قفس نمی‌شكنی، عبث آوازخوان چنین باغی نیز نباش

سر به بهانه‌ای در این گنداب فرو مكن

و به تعفن این مرداب خو مكن

دراعه‌ی زهد مزورانه از دوش انداز

خویشتن به جوش انداز

از این مرتع آهوانه بگریز

كه  آغل خوكان است آنچه فردوسش می‌نمایند،

نه منزلگاه نیكان...

غزل‌داستان‌های سال بد

SKU: 2160/987964559969
7,90€Price
 • نویسنده: نادر ابراهیمی

  ناشر: نشر روزبهان


  داستان کوتاه | غزل‌داستان‌های سال بد


  چاپ اول: 1382

  85 صفحه

   

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved