از این مرتع آهوانه بگریز

كه آغل خوكان است آنچه فردوسش می‌نمایند

دل به چه خوش داشته‌ای؟

كه مركب رهوارت در زیر است و كلاه آفتاب‌گیرت بر سر؟

مگر ندانستی

كه بی‌مركب و كلاهت به آن تیره‌ی جاودان خواهند سپرد؟

اگر طاغی نیستی، ساقی نیز نباش

اگر قفس نمی‌شكنی، عبث آوازخوان چنین باغی نیز نباش

سر به بهانه‌ای در این گنداب فرو مكن

و به تعفن این مرداب خو مكن

دراعه‌ی زهد مزورانه از دوش انداز

خویشتن به جوش انداز

از این مرتع آهوانه بگریز

كه  آغل خوكان است آنچه فردوسش می‌نمایند،

نه منزلگاه نیكان...

غزل‌داستان‌های سال بعد

€7.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved