مطالعه‌ی سِير تحول نهاد زندان پيوندی را ميان دو علمِ جامعه‌شناسی و تاريخ ممکن می‌کند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با نگاهی تبارشناسانه به تاريخچه‌ی اين نهاد در ايران، از قلعه و بندی‌خانه‌ تا انبار و محبس، گسست‌های ميان زندانِ مدرن و پيشامدرن برجسته شود. در همين حال، صورت‌بندی کنش‌ها در بستر ساختار زندان با توجه به نظريه‌‌ی ساخت‌يابی آنتونی گيدنز مورد تحليل قرار گرفته است. کتاب پيشِ رو تحولات زندان‌هاي ايران را، در دوره‌‌ی مشروطه و پهلوی اول، با مرور مجموعه‌‌ی متنوعی از منابع ادبی، اسناد رسمی دولتی، تاريخ شفاهی و ... بررسی می‌کند، امّا می‌کوشد نگاه انتقادی خود را نيز در اين ميانه حفظ کند.

(فرآیند ساخت‌یابی نهاد زندان (از مشروطه تا پایان پهلوی اول

SKU: 9789643293147
19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved