این کتاب از سیزده فصل با عنوان‌های «فرهنگ و فلسفه»، «فلسفه‌ی فرهنگ»، «فرهنگ یونانی باستان»، «فرهنگ مدرن»، «در باب مفهوم فاعلیت»، «فاعلیت و بازشناسی نزد هگل»، «بازشناسی در پدیدارشناسی»، «بازشناسی در پدیدارشناسی روح»، «فاعلیت هگلی»، «دوگانگی نیچه در فاعلیت»، «اراده به سوی قدرت و فاعلیت نزد نیچه»، «خود و دیگری» و «فاعلیت نیچه‌ای» تشکیل شده است. در توضیحات پشت جلد آمده است: «خاستگاه این کتاب در تردید مشخص نسبت به تلقی هگل و نیچه به‌عنوان مخالفان فلسفی است. برای تقابل میان هگل و نیچه به‌روشنی زمینه‌ها و دلایلی وجود دارند؛ اما این امر نباید ما را از حوزه‌های وفاق میان آن‌ها غافل سازد. در مواردی که نظرهای آن‌ها در تخالف هم به نظر می‌آیند، نباید از امکان یافتن راهی برای تحویل نظرهای آن‌ها به منزله‌ی مکمل هم چشم‌پوشی کرد. به بیانی ساده، قصدم به گفت‌و‌‌گو واداشتن هگل و نیچه خواهد بود. مایلم تا ژرف‌ترین محرک‌های فلسفی آن‌ها را واکاوی کنم و پیوند آن‌ها را به شیوه‌ای که بغرنجی‌اش بیشتر مدنظر قرار گیرد تا این‌که فروکاسته شود، از نو ارزیابی کنم.»

فراسوی هگل و نیچه

€23.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved