فردا شکل امروز نیست

...پس مرد پیر، خوی ریزان، نالان، خواهش‌کنان و لرزان گفت: ای دلاور جوان! ای هوراسپ دانا! اگر تو "فردا" را به درستی ندانی، سوگند به آسمان که هیچ چیز را نمی‌دانی، اگر تو فردا را ننویسی، هیچ چیز ننوشته‌یی، اگر تو فردا را چون نسیم شیرینی که گهگاه می‌وزد نبویی، هیچ‌چیز را نبوییده‌یی، و اگر تو فردا با ژرف‌ترین باورها باور نکنی، هیچ‌چیز را باور نکرده‌یی... سوگند می‌خورم، هزار بار سوگند مي‌خورم که تو اگر گمان کنی که هر فردایی شکل امروزی‌ست، زندگی را به اهرمن سپرده‌یی و گریخته‌یی...

فردا شکل امروز نیست

€10.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved