بي‌تا ملكوتي در مجموعه داستان فرشتگان پشت صحنه داستان‌هايش را بر درونمايه‌اي پايه گذاشته كه بي‌شک مهم‌ترين مفهومي است كه داستان كوتاه را از قالب‌هاي ديگر داستاني ممتاز مي‌كند. تنهايي عميق انسان‌ها، مفهومي كه از پيدايش داستان كوتاه با آن عجين و با گذشت زمان هرچه بيشتر با آن آميخته شد. در داستان‌هاي اين مجموعه با انسان‌هايي روبه‌رو مي‌شويم كه انگار قالب داستان كوتاه جايي براي ورود آنها به عرصه داستان است.

در اين داستان‌ها، انسان‌ها براي پيداكردن راهي و ماوايي به يكديگر پناه مي‌آورند، اما هربار با شكستي عميق‌تر مواجه مي‌شوند. شخصيت‌هاي مجموعه داستان فرشتگان پشت صحنه انسان‌هاي معمولي هستند كه در مهاجرت و تنهايي روزگار مي‌گذرانند و هر يک به شكلي از جامعه و پيرامونشان كناره گرفته‌اند. شخصيت‌هايي كه طيف وسيعي از انسان‌هاي امروز جامعه را تشكيل مي‌دهند. از پيرمرد، كارگردان و سرهنگ گرفته تا رزمنده‌اي كه شهيد شده.

فرشتگان پشت صحنه

€5.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved