بیش از 10 هزار واژة فارسى که از میان واژگان پایه و پُرکاربرد زبان فارسى برگزیده شده‏‌اند‏. این فرهنگ براى پاسخ‌ گویى به نیازهاى اولیة دانش ‌آموزان و دانشجویانى تهیه شده که مى‏‌خواهند فرهنگى کم‏‌حجم، اما غنى و کارآمد در اختیار داشته باشند. در ضبط برابرهاى فرانسه کوشیده شده تا واژه‏‌ها و عباراتِ مصطلح و مأنوسِ زبان فرانسه مورد استفاده قرار گیرند‏. دسته‏ بندى برابرها و در صورت لزوم، تعیین حوزة معنایى و زمینة کاربرد واژه‏. براى ضبط تلفظ واژه‏‌هاى فارسى از ساده‏‌ترین روش استفاده شده است.

فرهنگ معاصر جیبی فارسی ـ فرانسه

SKU: 9648637083
8,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved