این فرهنگ، دارای بیش از ده هزار واژه فارسی همراه با برابرهای فرانسه آنها، و ۲۰ هزار واژه و اصطلاح زبان فرانسه همراه با برابرهای فارسی آنهاست. این واژگان از میان رایج‌ترین و پركاربردترین واژگان زبان‌های فارسی و فرانسه برگزیده شده اند.

فرهنگ معاصر جیبی فارسی - فرانسه، فرانسه - فارسی، برای پاسخگویی به نیازهای اوّلیه دانش‌آموزان و دانشجویانی تهیّه شده كه می‌خواهند فرهنگی كم حجم و قابل حمل، اما غنی و كارآمد در اختیار داشته باشند.

این واژگان از میان رایج‌ترین و پركاربردترین واژگان زبان‌های فارسی و فرانسه برگزیده شده‌اند.

فرهنگ معاصر جیبی فارسی - فرانسه، فرانسه - فارسی

29,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved