بيش از ۹۰ هزار مدخل و زيرمدخل همراه با برابرهای آن‌ها.

در بخش انگليسی - فارسی:

  • برگردان اختصارات انگليسی (ريشۀ واژه‌ها، مقوله‌های دستوری، سبك‌ها و حوزه‌های كاربردی).
  • بسط و تكميل مخفّف‌ها و كوته‌نوشت‌ها.

در بخش فارسی - انگليسی:

  • حذف بعضی مدخل‌های انگليسی بسيار مهجور و جايگزين كردن آنها با مدخل‌های تازه.
  • افزودن بعضی مدخل‌های جديد.

 

اين فرهنگ، در مجموع شامل ۹۰ هزار مدخل و زيرمدخل و برابرهای فارسی و انگليسی آن‌هاست. 

از ويژگی‌های آن، می‌توان از برگردان اختصارات انگليسی، بسط و تكميل مخفّف‌ها و كوته‌نوشت‌ها، حذف بعضی مدخل‌های انگليسی مهجور و جايگزين كردن آنها با مدخل‌های تازه و سرانجام افزودن مدخل‌های جديد نام برد.

فرهنگ معاصر دوسویه: انگلیسی ـ فارسی، فارسی ـ انگلیسی حییم

39,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved