دارای حدود ۵۵۰۰۰ مدخل و زيرمدخل رايج زبان انگليسی و برابرهای رايج زبان.

  • حذف مدخل‌ها و زيرمدخل‌های كهنه و مهجور.
  • افزودن حدود ۱۰۰۰۰ مدخل و زيرمدخل جديد.
  • افزودن واژه‌های جديد فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
  • افزودن نام جديد وزارتخانه‌ها، استان‌ها و مراكز استان‌ها، سازمان‌ها و نهادها.

اين فرهنگ، شامل  حدود ۵۵۰۰۰ مدخل و زيرمدخل رايج زبان فارسی و برابرهای انگليسی آن‌هاست. 

در ويرايش حاضر، مدخل‌ها و زيرمدخل‌های كهنه و مهجور فرهنگ فارسی - انگليسی قديمی حييم حذف، و حدود ده هزار مدخل و زيرمدخل جديد به آن فرهنگ اضافه شده است.

(فرهنگ معاصر فارسی- انگلیسی (یک جلدی حییم- ویراست دوم

39,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved