• بيش از ۳۵ هزار واژه و اصطلاح پركاربرد زبان فرانسه و برابرهای فارسی آن‌ها.
 • افزودن مدخل‌های جديد و پر بسامد، و روزآمد كردن  مدخل‌ها و برابرهای فارسی در ويراست جديد.
 • استفاده از الفبای آوانگار بين‌المللی (IPA).
 • برابريابی دقيق واژه‌های علمی و تخصّصی پركاربرد.
 • تفكيك معادل‌های فارسی و تعيين حوزه‌های معنايی.
 • مثال‌های گوناگون در موارد ضروری.
 • نشانه‌های اختصاری رايج در زبان فرانسه و فهرست نام‌هاي جغرافيايی در پی‌افزود.
 • تدوين شده براساس جديدترين و معتبرترين فرهنگ‌های زبان فرانسه، با ضميمه راهنمای صرف افعال در زبان فرانسه.

(فرهنگ معاصر کوچک (فرانسه - فارسی

29,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved