هدف نگارنده در اين كتاب، عرضه‌ي دركي جديد از نظريه‌ي روان كاوانه‌ي فرويد و ترسيم رابطه‌ي آن با بعضي از جريانات عمده در فلسفه‌ي معاصر است. به تصريح كتاب: "فرويد در توصيف اميدهايي كه به فراروان شناسي داشت، خاطرنشان كرد كه "وقتي جوان بودم، تنها چيزي كه آرزويش را داشتم ـ [كسب] معرفت فلسفي بود، و حال كه از قلمرو پزشكي قدم به عرصه‌ي روان‌شناسي مي‌گذارم، در مسير نيل به اين آرزو قرار گرفته‌ام"، فراروان‌شناسي پاسخ فرويد بود به فرافيزيك، اسف‌انگيزترين پيامد رد فراروان شناسي فرويد غافل ماندن از غناي فلسفي تفكر او و تحريف و مخدوش ساختن افق مفهومي‌اي است كه فراروان شناسي به روي ما مي‌گشايد. بدون دامنه‌ي وسيع چشم‌انداز فراروان شناسي، روان‌كاوي صرفا به يكي از شيوه‌هاي متعدد درمان با گفت و گو تقليل مي‌يابد و تنها وجه تمايزش مضامين عقده‌هاي اديپ و اختگي مي‌شود".

فروید در مقام فیلسوف

23,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved