اين اثر ترجمه فصلی از كتاب ارزشمند تاريخ فلسفه مسيحی در قرون وسطی است. ژيلسون در اين بخش به معرفی فيلسوفان مسلمان و يهودی از آن حيث كه بر شكلگيری فلسفه مدرسی تاثير گذاشته اند پرداخته است.

حقيقتی بسيار مهم برای تاريخ فلسفه قرون وسطی است كه تكامل آن بايستی دست كم دو قرن پس از تكامل تفكر اسلامی رخ می‌داد. از منظر تاريخ محض، كندی را معاصر اسكوتوس اريگنا می‌يابيم و ابن سينا در زمانی به ساختن و پرداختن نظام فلسفی تمام عيار از منطق تا مابعد الطبيعه و الهيات طبيعی اقدام كرده بود كه متالهان غربی هنوز فقط توسل به فن ديالكتيک به تفسير ايمان مسيحی مشغول بودند.

فلسفه اسلامی و یهودی به روایت ژیلسون

12,90€Price
 • نویسنده: اتین ژیلسون

  مترجم:‌ حسن فتحی

  ناشر: نشر حکمت

  فلسفه

  ادبیات فرانسوی

  تاریخ انتشار:‌ ۱۳۸۹

  چاپ سوم

  ۲۰۰ صفحه

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved