این کتاب از دوقسمت تشکیل شده قسمت اول مربوط به دموکراسی اجتماعی و فرقه های اجتماعیون و ترقی فکر اجتماعی و کارنامه فرقه دموکرات می باشد 
قسمت دوم که برای من جالب تر است بررسی اندیشه های محمد امین رسول زاده و معرفی جهار رساله از اوست که بلندی فکر رسول زاده و درک گسترده او را از جهان نشان می دهد.

فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران

15,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved