اگر اثر ادبی جزیی از جهان ویژه‌ی ادبی به‌شمار می‌آید، پس می‌توان نتیجه گرفت که هر اثر ادبی به مثابه‌ی یک (من-غیر) همواره در ارتباط با «غیر»‌ی عظیم است. لحن و آوای «غیر» عظیم، در فضای ادبی، نویسنده را در موقعیت ویژه‌ای قرار می‌دهد که نویسنده از طریق آن در گستره‌ی علوم انسانی، با جهت‌گیری به جهان ادبی، نسبت به سایر علوم حساس می‌شود. این به معنای استقرار نویسنده در میان علامت نقل‌قول نیز می‌تواند محسوب شود.

قصه مکان: مطالعه‌ای در شناخت قصه‌نویسی ایران

18,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved