طاقت بيار طاقت. كه پهلواني جز طاقت نيست. چون تو را شكنجه مي‌كنند بايد كه بر ايشان بخندي واگر نتواني خنديد آب دهان بر رويشان بيفكني. واگر آب دهان نتوانستي افكند ناسزايشان بگويي واگر ناسزا نتوانستي دندان خشم بفشري واگر دندان خشم فشردن نتواني مباد بنالي كه ايشان از تو همين خواهند. و اگر بيش خواهند مباد بگريي كه چون بگريي آنگاه است كه ايشان بر تو بخندند...

قصه‌های میرکفن‌پوش

SKU: 6375/964-5512-19-0
10,90€Price
 • نویسنده: بهرام بیضایی

  ناشر: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


  فیلمنامه


  چاپ اول: 1358

  99 صفحه

   

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved