در كتاب حاضر، دیدگاه «زیگموند فروید» درباره ماهیت لطیفه‌ها و فرآیندهای ناخودآگاهی كه به دست لطیفه‌ها به جنبش درمی‌آیند، بیان شده است. طبق بررسی‌های فروید، لذت موجود در لطیفه‌ها، در ناخودآگاه مستقر است. وی می‌گوید، لذت طنز می‌تواند به وسیله هر موقعیت لذت‌بخش هم‌زمان دیگری تقویت شود. به عقیده فروید، انواع طنز در صورتی برای درمان كاربرد دارد كه بتوان مكانیزم آن را تحلیل و با توجه به اندیشه‌های روانی فرد در گذشته مورد استفاده قرار داد. وی بیان می‌دارد كه طنز در فعالیت ذهنی ما، مورد توافق مسایلی است كه از دست رفته است. شاید بتوان گفت ماهیت طنز فروید همان تلخند مطرح‌شده در ادبیات امروز است."

لطیفه و ارتباطش با ناخودآگاه

€9.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved