کتاب ماجرای اقامت پنهانی میگل لیتین در شیلی اثری است از گابریل گارسیا مارکز به ترجمۀ باقر پرهام و چاپ انتشارات سپهر خرد. اثر حاضر روایتگر ماجرایی واقعی از زبان میگل لیتین، سینماگر و کارگردان شیلیایی، است که با وجود نام اش در لیست پنج هزار تبعیدی ورودالممنوع به شیلی، بصورت مخفیانه وارد کشورش شد و پس از شش هفته اقامت در آن، توانست بیش از سی و دو هزار متر فیلم از واقعیت زندگی مردم شیلی تهیه کند.

-----------

گزیده ای از کتاب:

«به تدریج که به شهر نزدیک می شدیم آن شادی سرشار از قطره های اشک که فکر می کردم در من پیدا شود اندک اندک جای خود را به احساس ناباوری داد. چرا؟ چون جاده ای که به فرودگاه لوس کاریلوس می رفت جاده ای قدیمی بود که از بخش های حاشیه نشین صنعتی و محلات فقیرنشین می گذشت که مردمش در ایام کودتا سرکوب خونینی را گذرانده بودند. اما جاده ای که به فرودگاه بین المللی کنونی وصل بود اتوبان پرنور و روشنی بود مثل پیشرفته ترین کشورهای جهان، و این برای آدمی مثل من نمی توانست مقدمۀ خوبی باشد، چون من نه تنها به مصائب ناشی از دیکتاتوری نظامیان در شیلی یقین داشتم بلکه پیش خودم نیازی درونی احساس می کردم که آثار و عواقب شکست برنامه های آنان را در گوشه و کنار شهر، در حیات اقتصادی مردم، در سر و وضع و لباس افراد، ببینم تا بتوانم از همۀ این مصائب فیلم بگیرم و در سراسر جهان نشان بدهم.»

ماجرای اقامت پنهانی میگل لیتین در شیلی

17,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved