دده قدم خير، به زندگی دختران شاهزاده اميرزاده خانم می‌پردازد که از ميان آنها مهر اوليا همسر اميرخان، پسر کوچک منزه السلطنه شده است. دده قدم خير از کنيزان اميرزاده خانم زنی است محکم و استوار که شخصيت محوری داستان را تشکيل می‌دهد. ولی ماجراهايی که بر ديگر شخصيت‌ها هم می‌گذرد هر کدام داستان جذاب و کاملی است. داستان به سال‌هايی باز می‌گردد که دادگستری نوين توسط علی اکبر داور پايه‌ريزی شده است و به بعد از ماجراهای شهريور بيست پايان می‌گيرد.

(مادران و دختران (کتاب دوم

16,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved