دده قدم خير، به زندگی دختران شاهزاده اميرزاده خانم می‌پردازد که از ميان آنها مهر اوليا همسر اميرخان، پسر کوچک منزه السلطنه شده است. دده قدم خير از کنيزان اميرزاده خانم زنی است محکم و استوار که شخصيت محوری داستان را تشکيل می‌دهد. ولی ماجراهايی که بر ديگر شخصيت‌ها هم می‌گذرد هر کدام داستان جذاب و کاملی است. داستان به سال‌هايی باز می‌گردد که دادگستری نوين توسط علی اکبر داور پايه‌ريزی شده است و به بعد از ماجراهای شهريور بيست پايان می‌گيرد.

(مادران و دختران (کتاب دوم

€16.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved