آنچه پیش رو دارید، «خوانش‌های معاصر» از قضایای اساسی میراث فلسفی ماست تا سهم کوچکی از تلاش پیگیری داشته باشیم که اندیشه عربی نوین و معاصر جهت به کارگیری شیوه مناسب در تعامل با میراث داشته است. 

اما آن‌ها را نه بدین سبب که در روش و دیدگاه تفاوت دارند «خوانش»‌ها نامیدیم، بلکه بدین سبب که هریک جدا از دیگری نگاشته شده‌اند. 

به عبارتی پیش از گردآوری، هیچ پیش زمینه‌ای که آن‌ها را به شکل مجموعه‌ای در یک کتاب ساماندهی کند وجود نداشته است و در نتیجه، هیچ یک متآثر از دیگری نوشته نشده‌اند.

ما و میراث فلسفی‌مان

€32.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved