مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی کتابی از ابوالحسن نجفی است که در آن مفاهیم و مباحث اساسی زبان‌شناسی امروز با زبانی ساده و درخور فهم عموم شرح داده شده‌است. این کتاب هم‌اکنون به عنوان یک کتاب کلاسیک درباره علم زبان‌شناسی مطرح است و عمدتاً بر پایه نظریه نقش‌گرایی آندره مارتینه نوشته شده‌است. این کتاب تا تابستان ۱۳۸۷ به چاپ دهم رسیده‌است.

مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی

12,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved