«هانس برتنس در این اثر تقریبا کلیه مضامین و مفاهیم نظریه ادبی را از قرن نوزدهم تا به امروز بررسی می‌کند و با مثال های فراوان ابعاد هر یک از آنها را به بحث می‌گذارد. وی با نگاهی تاریخی و انتقادی به معرفی نقد عملی، نقد نو، نقد سیاسی، فرمالیسم، ساختارگرایی، پساساختارگرایی، پسامدرنیسم، تاریخ گرایی نو، ماتریالیسم فرهنگی، نظریه پسااستعماری و سکسوالیته می‌پردازد و از شرایط شکل‌گیری هر یک از آنها گزارشی خواندنی ارائه می‌دهد. مطالعه این کتاب می‌تواند برای فهم بسیاری از پیچیدگی‌های نظریه ادبی راهگشا باشد و خواننده را با چهره‌ای متفاوت از ادبیات و تحولات آن آشنا کند.»

مبانی نظریه‌ی ادبی

€19.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved