زمان با پنجه‌های زهرآگینش به زنجیرم کشانید.

نگاهم مات رقص گرمناک آرزوها بود.

ز ساغرهای امید ظفرمند

به کام تشنگان زندگی می‌چکانیدند.

من اما در شتاب خود به‌جا، خاموش

دچار مستی جام تلاش خویش بودم.

چنان بودم که در هر رهگذر (هر جا گذشتم)،

دل بیگانگان را سوخت رنج من، تلاش من، شتاب من.

رسید آخر که رنج تن بپوشانم به شادی‌های هستی.

 

چند برگ از این کتاب را اینجا در گوگل بوکز بخوانید.

مجموعه اشعار اسماعیل شاهرودی

23,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved