محاوره‌ای در هویت شخصی و جاودانگی سا‌ل‌هاست که در بسیاری از دانشگاه‌های انگلیسی‌زبان به‌عنوان یکی از متون نخستین درس فلسفه - برای مخاطبانی که قبلا هرگز فلسفه نخوانده‌اند - تدریس می‌شود. کتاب، در قالب گفت‌وگویی بین سه شخصیت خیالی (که یکی‌شان در حال مرگ است)، به موضوع امکان بقا بعداز مرگ می‌پردازد. 

محاوره‌ای در هویت شخصی و جاودانگی

9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved