محاکمه مجموعه ‌داستانی است از نویسنده‌ی اتریشی، پیتر هاندکه، که به داشتن سبکی خاص در نوشتار شهره است.

داستان‌های این مجموعه تصویرهای نوشتاری هاندکه از وقایع است، از آنچه هست و آنچه می‌شود. محاکمه محصول سال‌های جوانی اوست و به نوعی ستیز با قواعد متداول زمان خود می‌پردازد.

محاکمه

€11.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved