عاشق شدن خيلي سخت نيست و شايد هر کسي از پس آن بر بيايد: دلي مي‌خواهد همچون پرنده که رهايش کني در آسمان عشق، بي‌مهابا! اما نگهداري عشق آن هم براي ساليان، کار هر کسي نيست پرنده اي مي‌خواهد خستگي ناپذير در آسمان عشق. من، عاشق دل‌خسته بودم و عاشق دل‌خسته داشتم تبي تند از عشق که به همان تندي خاموش شد. اما اکنون، تو را مي‌بينم که به سختي دل مي‌بندي و با زخمي بر دل به راحتي دل نمي سپاري و مي‌دانم که امروز من و تو مي‌تواند پختگي عشق را به تصوير کشد اگر دل به دريا زدن را فراموش نکرده باشيم. تنها کمي صبوري مي‌خواهد و مدارا

مدارا

SKU: 9789642919796
27,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved