از مهمترین کتاب های موج رمان نوی فرانسه.

«مادام پرسید: نوشته‌ای را که بالای ورقه‌ی نت‌ات هست می‌خواهی بخوانی؟

بچه گفت: مُدِراتو کانتابیله. مادام با ضربه‌ی مداد روی پیانو، این جواب را تایید کرد. بچه، که سر به سوی ورقه‌ی نت برگردانده بود، بی‌حرکت ماند.

- "مُدِراتو کانتابیله" یعنی چه؟

- نمی‌دانم.»

مدراتو کانتابیله

€12.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved