این رمان از زبان یک پزشک معتاد روایت می شود و مراحل اعتیاد وی به شیوه داستانی نوشته شده است. موضوع مورد توجه در این کتاب، توجه نویسنده به گرایش قشر تحصیل کرده به اعتیاد است.

به گفته نویسنده، نکته تأمل برانگیز این است که این قشر ظاهرا بدون هیچ دلیل خاصی به اعتیاد تمایل پیدا می کنند. ایزی می گوید: من به دلیل موقعیت شغلی ام با بسیاری از این جوانان مواجه می شوم و علت های گرایش آنان به اعتیاد همواره برایم سؤال برانگیز بوده است.

مردگان

7,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved