سرفها یا رعایای روسی در رژیم تزاری موقعیتی نزدیک به بردگی داشتند، و همراه ملک یا جدا از آن خرید و فروش می شدند.

سرفها را همچون کالاهایی ارزشمند برای دریافت وام نزد بانک به رهن می گذاشتند، و در فاصلۀ سرشماری های ۱۰ ساله اسناد هویت رعایای مرده، اعتبار خود را به عنوان وثیقه حفظ می کرد ومالیات آنها به عهدۀ مالک بود.

چیچیکف با سودجویی از فرصت، درصدد بر می آید شمار زیادی از این رعایای مرده را از مالکان بخرد و اسناد آنها را به عنوان وثیقه برای دریافت وام به بانک بسپارد

موضوع داستان صرفاً بهانه ای به دست نویسنده می دهد تا ضمن آن تصویرهایی روشن و هنرمندانه از اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اداری روسیه در قرن نوزدهم ارائه دهد. تصویرهایی آشنا و ملموس با جزییاتی که با زمانها و مکان هایی دیگر نیز قابل انطباق است.

این اثر جاویدان گوگول، براستی بیشتر یک مجموعۀ هنری و نقاشی انتقادی است تا صرفاً یک رمان؛ مجموعه ای است که در آن حتی روحیات افراد را با کمک واژه ها به تصویر کشیده است.

مردگان زرخرید: نفوس مرده

€19.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved