«لطفا كمربندهايتان را محكم ببنديد! سرنشينان هواپيما دستور را زياد جدي نگرفتند. همه در آن لحظه يك احساس مشترك داشتند. فعلا نمي‌توان در فرودگاه ژئو فرود آمد. مسافران خسته و خواب آلوده مرتب خميازه مي‌كشيدند. غافل از اين كه خستگي و خواب آلودگي بيشتري در پيش بود. تكرار دستور ميهماندار كه اين بار آمرانه تحكم كرد. لطفا كمبرندهايتان را ببنديد، دال بر ادامه خستگي و بي‌خوابي بود...

مسافر فرانکفورت

15,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved