«مستانه خانم»، داستان بلند شیرین کبیرى که توسط نشر گردون در برلین منتشر شده رمان بى‌رحمانه‌اى است. مستانه یک دختر روستایى‌ست که از زمان بلوغ میل جنسى شدیدی دارد. او اغلب خودارضایى مى‌کند. زندگى کدخدا و همسرش‌‌ همان زندگى آرمانى است که براى خود در نظر دارد. مادرش براى او جهاز جمع مى‌کند و مستانه نیز پس از مرگ مادر دائم در رویاى جهاز براى خود است. زمانى قرار مى شود که براى کار به خانه ارباب برود و در همان‌جا درس بخواند که به دلایلى این طرح ناموفق مى‌ماند. مستانه از درس خواندن متنفر است و همیشه نمره‌هاى ضعیف مى‌گیرد. معلم‌ها که وابسته به طرح سپاه دانش هستند خانم نایلونى لقب دارند. او یکبار هم مداد رنگى‌هاى جایزه یک پسر بچه را مى‌دزدد و آن‌ها را متعلق به خود مى‌داند.

مستانه خانوم

€27.00Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved