جعفر پسر نوجوانی ست که همگان ایشان را به نام موشو میشناسند. پدرش تنبکزن دوره گرد است و مادرش در آرامستان روی گورها آب میریزد. موشو همراه پدر خویش تبنک میزند و در خیابانها دوره میگردد. او کوشش دارد زندگی خویش را دیگر کند اما کس به یک تنبکی کار نمیدهد ...

مشت بر پوست

8,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved