كتاب از دو فصل تشكیل شده است. فصل نخست حاصل گفت‌وگو با سیدحسن تقی‌زاده در اواخر عمر او درباره گوشه‌هایی از تاریخ انقلاب مشروطه ایران است. تقی‌زاده از علل و زمینه‌های مشروطه، تاثیر روزنامه‌ها، نقش علما، تاثیر قیام تبریز، اقدامات مجلس اول، استبداد صغیر،رویدادهای مهم و برجسته انقلاب مشروطه سخن می‌گوید.گفته‌های تقی‌زاده براساس مشاهدات و خاطرات اوست و به صورت روایت اول شخص بازگو می‌شود. در فصل دوم بخشی از خاطرات سیدمحمدصادق طباطبایی ـ فرزند آیت‌الله طباطبایی بزرگ (از بانیان مشروطه) ـ به چاپ رسیده است.

مشروطیت ایران

€3.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved