از دویست‌سال پیش به این سو، به موازات دگرگونی‌های انقلابی جهانگیر در کلیت و جزءجزء زندگانی اجتماعی بشر، مسئلهٔ چیستی حقیقی نظام سرمایه‌داری، جایگاه آن در سیر تکامل تاریخی، و امکان پیداشدن جانشینی بهتر برای آن با مفهوم «مبارزهٔ طبقاتی» گره خورده است، به‌طوری که همسویی یا ناهمسویی نظام سرمایه‌داری با تکامل تاریخی بشر در محاق افتاده است. در این کتاب، که حاصل کار چند ده‌سالهٔ پژوهنده‌ای سختکوش است، نویسنده، جدا از ملاحظات عقیدتی و سیاسی، بنیانی استوار برای کسانی که خارج از درگیری‌های روزمرهٔ دنیای سیاسی‌اند و بیشتر به مسئلهٔ محیط زیست انسانی و جهانی می‌اندیشند فراهم آورده است، تا اندیشه و اندیشیدن آنان را در جست‌وجوی اصول و ملاک نهایی بخردانه در روابط اجتماعی انسان غنی‌تر کند.

مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه‌داری

€20.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved