کتابی شامل داستان هایی از بزرگ ترین نویسندگان زمان خود. این نویسندگان شهره به داستان کوتاه نویسی هستند و مژده دقیقی - مترجم کتاب - نیز شهره به ترجمه بهترین داستان‌های کوتاه انگلیسی زبان. دقیقی در این مجموعه نیز مثل سایر کتاب هایی که ترجمه کرده، انتخاب‌هایی همسو داشته و مخاطبان آثار متفاوت ادبی را مدنظر داشته است.

معامله پرسود و داستان‌های دیگر

€11.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved