مفهوم امر سياسی پيش‌فرض مفهوم دولت است. بر اساس كار برد زبانی مدرن، دولت منزلت سياسی مردمی سازمان يافته در يک واحد سرزمينی محصور است. اين چيزی نيست جز تعبيری كلی و نه تعريف دولت. از آنجا كه در اين كتاب درباره سرشت امر سياسی بحث میشود، ذات دولت مورد برسی قرار گرفته است. مترجمان اين كتاب، آن را نه تنها مهم‌ترين اثر كارل اشميت بلكه يکی از مهم‌ترين آثار فلسفه سياسی در قرن بيستم میدانند، چرا كه كارل اشميت از تأثيرگذارترين و در عين حال مناقشه برانگيزترين دانشمندان سياسی صد سال اخير است و هر روز نظر محققان بيشتری به آثار او جلب میشود. با توجه به اين موضوع، كتاب مفهوم امر سياسی، به عنوان یکی از مهم‌ترين آثار اين نويسنده در اختيار فارسی‌زبانان قرار ‌می‌گيرد. در مجموعه حاضر علاوه بر مقاله «مفهوم امر سياسی» مقاله ديگری از نويسنده با عنوان «عصر خنثی‌سازی‌ها و سياستزدایی‌ها» كه در آن اشميت به توصيف ديدگاه خود در باب تاريخ مدرن اروپا میپردازد، اضافه شده است. یک مقاله ديگر از لئواشتراوس با نام «يادداشت‌هایی در باب كارل اشميت»، «كارل اشميت در جستجوي امر سياسی» نوشته موريس اوريكا و «الهيات سياسي چيست» اثر هاينريش ماير تكميل كننده اين كتاب هستند.

مفهوم امر سیاسی

SKU: 9786005747638
9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved