منطق الطیر یا مقامات طیور عطار نیشابوری یکی از منظومه های گرانبهای فارسی است و از نظر لفظ و معنی در شمار دلکش ترین کتاب هایی است که در زبان و ادبیات فارسی تالیف شده است و مجموعه ای است از نکات قرآنی، گفته های اولیا و داستان های شیرین عارفانه که در قالب اشعاری نغز و روان آورده شده است.
عطار در این کتاب داستان هدهدی را شرح می دهد که راهنمای مرغان جویای سیمرغ می شود و در پیشاپیش آنان به پرواز درمی آید تا سرانجام از آن جمع کثیر، سی مرغ را به سرزمین سیمرغ می رساند.
این کتاب چکیده ی افکار صوفیان است درباره ی وادی های طریقت و چگونگی حقیقت و کیفیت حرکت سالک از مبدا طلب تا مقصد فنا.
نسخه ی حاضر از روی کهن ترین و معتبرترین نسخه های کتابخانه های ایران و قونیه و نسخه ی چاپی پاریس تصحیح و تنقیح گردیده است.

(منطق الطیر (مقامات طیور

€15.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved