صبرباید کرد
سکوت باید کرد
قدم به قدم عش را باید نفس کشید
تاوان باید داد
ایمان باید آورد
به دوری
به دلتنگی
به گذشت
به چشم انتظاری
سایه ها واقعی می شوند
عاشقان آرام خواهند گرفت
و «عشق» و همیشه «عشق»
فتح خواهد کرد
در بالاترین قله ی دلدادگی
در پاییزی ترین رویا

من آدم رویاهای بزرگم

SKU: 9786222330071
9,90€Price