من ريموند كارور هستم بازخواني دل‌مشغولي‌هاي نسلي از روشنفكران امروز است. شخصيت‌ها، بي هاي و هوي و فارغ از دخالت‌هاي متداول خالقان اثر، خود واقعي‌شان را زندگي مي‌كنند.

تلفن زنگ زد و گوشي را برداشتم. مي‌ترسيدم حرف بزنم، نمي‌دانستم چه صدايي از حنجره‌ام بيرون مي‌آيد. خانمي از پشت خط گفت: «آقاي فلاني؟» نامي كه گفت يادم نمانده اما مسلما «كارور» يا آن‌جوري كه تس صدا مي‌كرد «ري» نبود. مثل خوابگردها گفتم: «ب...بله». صدا از آن سوي خط با ترديد همان نام را تكرار كرد.

زن گفت: «قرار امروزتان را كنسل مي‌كنيد؟»

گفتم: «كدام قرار؟»

من ریموند کارور هستم

7,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved