«من مجردم، خانوم» عنوان اولین مجموعه داستان مرتضی کربلایی‌لو است که توسط نشر ققنوس راهی بازار کتاب شده است. مجموعه حاضر شامل هفت داستان کوتاه با پس‌زمینه زندگی شهری معاصر است که در آنها اغلب زندگی فردی آدم‌ها مورد کنکاش قرار گرفته است. در بخشی از داستان «مگه این طرف‌ها روباه هم پیدا می‌شه؟» می‌خوانیم: «به در خانه رویا رسید. یکی از پنجره‌های خانه هنوز روشن بود. خواست در بزند. یک لحظه قلبش شروع کرد به تند زدن. از خودش پرسید: اگه منو به جا نیاره، اون وقت چی؟ دستش را عقب کشید. نگاهی به پنجره کرد و از آن جا دور شد. به خیابان که رسید احساس کرد تبریز دیگر برایش آن تبریز سابق نیست و او نمی‌تواند بیش‌تر از این دوام بیاورد. به خودش گفت: بهتره خونه خودت هم نری. از این ترسید که مبادا او را فراموش کرده باشند یا آمدنش هیچ تغییر و تحولی را موجب نشود. بعد یاد آن شصت نفر کارگری افتاد که زیر آوار مانده بودند. فکر کرد که او هم زیر آوار آدم‌ها مانده است. از خودش پرسید: سرنوشت با ماها چه کارها که نمی‌کنه. یعنی ما همه فراموش می‌شیم؟» کتاب «من مجردم خانوم» در بیست ودومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران مورد تشویق قرار گرفته است.

من مجردم، خانوم و چند داستان دیگر

8,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved