رمان «من و بوف كور» 9 فصل و يك مقدمه دارد كه نويسنده در آن نكات و صحنه‌هاي "بوف كور" را در قالب يك رمان آورده و به تمام سؤال‌هايي كه درباره "بوف كور" وجود داشت، در قالب رمان جوابي قطعي داده است. نويسنده يادآورد گشته هفت اثر هست كه گفته مي‌شود "بوف كور" از آن‌ها تأثير گرفته است. برخی تشابهات "بوف كور" با كتاب‌هاي ديگر اتفاقي است و بعيد است كه هدايت اصلا آن كارها را خوانده باشد. برخي هم آگاهانه‌اند كه من در پايان برخي از صحنه‌ها، مشابه آن‌ها را از ديگر اثرها آورده‌ام. وي درباره كتاب‌هاي ديگري كه به اين شيوه آثار ديگر را نقد و بررسي كرده اند، گفته است: كوندرا در بيش‌تر آثارش اين كار را انجام داده است. ژاك دريدا هم كتاب‌هايي دارد كه رمان هستند؛ اما بازخواني رمان‌هاي ديگرند. من هم در اين كتاب دقيقا خود "بوف كور" را توضيح داده‌ام و با همان توالي پيش رفته‌ام و شخصيت‌هاي كار من همان شخصيت‌هاي "بوف كور" هستند.

من و بوف کور

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved