این کتاب در هفت بخش تدوین شده است که همگی «مهبوط» نام دارند. لحن کتاب توصیفی و شاعرانه است. در بخشی از داستان می‌خوانیم: «چه عشق‌های احمقانه‌ای!... درست همچون نگاه‌هایی که بین شاهزاده موش‌زاد و شهناز اتفاق افتاده بود. و حالا، ‌پایانی جز یاسی فروخورده، نداشت... تلخ سرنوشتی که موش‌زاد را وا می‌داشت، سوار بر خماری اسب و بی‌اعتنا به آواز پراکنده‌ی گنجشک‌ها، هق‌هق‌هایش را، به سوی جنگلی در پیش روی، یورتمه کند...»

مهبوط

€15.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved