زلزله ای مهیب در تهران رخ داده است.کسی از عمق فاجعه آگاه نیست. همه حیرانند. گویی این روز وحشتناک در باور کسی نمی گنجد.هرکس حرفی می زند...
ای آقا! تا سرمون نیاد باور نمی کنیم.
بدبخت شدیم... یا امام زمان خودت رحم کن.
کی می دونه زلزله بوده؟ شاید موشکی چیزی خورده تو شهر!
دلت خوشه! موشک کجا بود. شهر داغون شده، تو می گی موشک زدن؟
من که می گم بمب اتمی بود. زلزله که این جور صدایی نداره؟

موسم آشفتگی

18,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved