مومو كوچولو سرش را از پشت درخت بیرون آورد و پرسید: «كسی می‌آید با من بازی كند؟« كلاغ گفت: «بیا پرواز كنیم.» مومو نمی‌توانست پرواز كند. صدایی از داخل بركه گفت: «قورقور! من با تو بازی می‌كنم. بیا با هم شیرجه بزنیم داخل آب.» مومو نمی‌توانست شنا كند. یك دفعه صدای جیغ آشنایی شنید: «بیا جلو با هم بازی كنیم». مومو صدا را شناخت و جلو رفت. میمون كوچولو گفت: «بیا از درخت بالا برویم و از یك شاخه به شاخه دیگر بپریم. «مومو می‌توانست از یك شاخه به شاخه دیگر بپرد. او این بازی را دوست داشت. كتاب حاضر از مجموعه «كتاب‌های انگشتی» است كه برای گروه سنی «الف و ب» تهیه و تدوین شده است.

مومیا و عسل

16,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved