میرا تصویرگر جامعه‌ای است که «فردیت» هیچ معنایی در آن ندارد. به زبان جامعه‌شناختی، میرا از جامعه‌ای سخن می‌گوید که اصالت با جمع است نه فرد. در چنین جامعه‌ای حتی اگر «فردیتی» را بتوان متصور بود، فردیتی است که تجلی ارزشهای جمعی جامعه است. در چنین جامعه‌ای عرصه خصوصی، شخصی یا فردی -حتی در فردی‌ترین امور مانند روابط جنسی- نه تنها ضد ارزش یا نامطلوب، بلکه فراتر از آن، اساساً مهمل و بی‌معنی‌ست. 

میرا

9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved