يوسف اسحاق‌پور متفكر و نويسنده فرانسوی ايرانیتبار است.
اسحاق‌پور در زمینه سینما، نقاشی، فلسفه و ادبیات کتاب‌های متعددی به زبان فرانسه تألیف کرده که برخی از آن‌ها به فارسی ترجمه شده‌اند. او سال‌ها در دانشگاه رنه دکارت پاريس تدريس کرد و نام نخستین کتابش بر مزار صادق هدايت است. اين کتاب تفسیری نو از بوف کور هدايت است. در زمینه سینمای ايران نیز کتابی درباره عباس کیارستمی نوشته است.
اسحاق‌پور درباره نقاشی نیز آثاری به چاپ رسانده که از آن جمله ميتوان به کتاب مینیاتور اشاره کرد. او در اين رساله فشرده میکوشد تا علاوه بر بیان ويژگیهای هنری، زيباشناختی و تاريخی مینیاتور ايرانی، قرابت‌های اين هنر ايرانی را با هنر چینی، عربی و غربی نشان دهد. حدود دو دهه پیش اين کتاب به قلم جمشید ارجمند نشر فرزانروز به فارسی ترجمه شد اما تا مدت‌ها ناياب بود. به تازگی اين کتاب در نشر دمان تجديدچاپ شده است.

مینیاتور ایرانی، رنگ های نور آینه و باغ

8,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved