بکت قصد داشته به دو کتاب مالوی و مالون می میرد قناعت کند. اما ده ماه بعد تصمیم می گیرد نام ناپذیر را به عنوان حلقه سوم به دو اثر قبلی بیفزاید. کار نوشتن نام ناپذیر ۲۹ مارس ۱۹۴۹ شروع شد و نه ماه طول کشید تا پیش نویس اولش آماده شود. برای آن عده از منتقدان که به خوانش های فلسفی گرایش دارند

نام ناپذیر جایگاه خاصی دارد و در بر گیرنده مجموعه ای از مضامین  و احوال های بکتی است. دیگر موجودات و مخلوقات بکت، در عرصه ادبیات داستانی، قبل و بعد  از نوشتن این رمان، به همراه مالوی و مالون، گرد نقطه تقارن این رمان می گردند. با اینکه خوانش های فلسفی از سه گانه بکت همچنان اغوا کننده اند نباید فراموش کرد که سه گانه او بیش از هر چیزی رمان  ست، نه مانیفست فلسفی یا سیاسی.

نام ناپذیر

15,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved